Acker-Witwenblume
(Knautia arvensis)

vergrößern vergrößern
vergrößern vergrößern
vergrößern vergrößern vergrößern
vergrößern vergrößern
vergrößern vergrößern vergrößern
vergrößern vergrößern
vergrößern vergrößern
vergrößern vergrößern


   Pflanzen